Skip to main content

Broos Kerssemakers managing director Blue Fielders

In een recent interview deelt Broos Kerssemakers, de bevlogen Managing Director van Blue Fielders, hoe het bedrijf streeft naar gecontroleerde groei. Waarbij de identiteit en de centrale focus op de mens onveranderd blijven. “Het doel is om te groeien zonder de essentie van wie we zijn te verliezen. Onze mensen blijven op de eerste plek staan; dat blijft het belangrijkste,” aldus Broos Kerssemakers.

Duurzaam groeien

In het streven naar groei verkent Blue Fielders nieuwe markten buiten Nederland. Broos deelt enthousiast dat het bedrijf haar blik richt op Europa. Hij vergelijkt de Nederlandse markt met een vijver vol hengels maar weinig vis. “Om te groeien zullen we ook verder moeten kijken.” Deze uitbreiding wordt zorgvuldig aangepakt, met behoud van de bekende no-nonsense aanpak en korte lijnen. “Onze groei mag nooit ten koste gaan van de persoonlijke connectie met ons team. Dat vormt de essentie van wie we zijn en waarom onze mensen voor ons kiezen”, voegt hij toe. Deze stap toont niet alleen de groeiambities maar benadrukt ook Blue Fielders’ toewijding aan duurzame groei met behoud van de bedrijfscultuur.

Toevoeging van de project engineer

Blue Fielders zet niet alleen geografisch nieuwe stappen, maar verruimt ook haar dienstenaanbod met de introductie van het profiel project engineer. Broos licht toe: “Degene die al even voor ons werken en vaak onderweg zijn, bereiken een punt waarop ze minder willen reizen en hun expertise op een andere manier of dichter bij huis willen inzetten. We willen aan deze behoeften tegemoetkomen zonder onze core business uit het oog te verliezen. De rol van project engineer sluit hier perfect op aan. We verruimen ons perspectief, maar blijven dicht bij wat we al doen.”

Bewuster reizen met mogelijkheden op afstand

Een opvallende trend in het vakgebied, zoals Broos opmerkt, is de toename van remote oplossingen. “Vroeger stapten we direct in het vliegtuig, maar dat gebeurt steeds minder vaak. Met VR-brillen kunnen we nu ter plaatse meekijken en problemen vanuit Nederland aanpakken. Dit leidt tot bewustere keuzes over wanneer en waarvoor we reizen,” licht Broos toe. Hoewel remote werken toeneemt, blijven on-site bezoeken van essentieel belang. “Wat onze engineers ter plaatse horen, zien en voelen tijdens het werk rond zo’n machine, is nog niet te evenaren met een telefoontje of VR-bril.”

Wat zien we over vijf jaar?

“Ik wil blijven bij waar we voor staan, daar gaat niets in veranderen,” benadrukt Broos, terwijl hij vooruitkijkt. Over vijf jaar ziet hij Blue Fielders als een sterk team met een meer internationale samenstelling. “Wat ons definieert, blijft hetzelfde: luisteren naar onze mensen en handelen volgens die menselijke principes.” Met een gecontroleerde groei en een innovatieve visie op de toekomst, blijft Blue Fielders trouw aan haar kernwaarde: een organisatie die gedreven wordt door de mensen voor wie het bestaat.